Các hình thức đào tạo tại HVN

Công ty Honda Việt Nam luôn hướng tới hình ảnh một “Công ty học tập” – nơi mà Công ty không chỉ là nơi làm việc mà còn là nơi mỗi nhân viên được tạo điều kiện để không ngừng học hỏi và phát triển bản thân.

Luôn chú trọng tới các hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, Honda Việt Nam phát huy tối đa hiệu quả của các hình thức đào tạo toàn diện như: đào tạo thông qua các khóa học toàn cầu của tập đoàn, đào tạo qua công việc hàng ngày và đào tạo thông qua việc tạo ra cơ hội cho mỗi cá nhân.

Quan trọng hơn cả, Công ty nhận thức rõ tầm quan trọng của ý thức tự học, tự phát triển bên trong mỗi cá nhân. Hoạt động “Ghi chép bài học” là công cụ hữu ích để mỗi nhân viên nhìn lại những lỗi lầm cũng như thành công trong chặng đường mình đã đi qua, làm nền tảng để phát triển trong tương lai. Đây cũng là sợi dây gắn kết đồng nghiệp cũng như cấp quản lý và nhân viên với nhau, cùng nhau hướng tới một mục tiêu chung – xây dựng “Công ty học tập”.

Bạn muốn được học tập và phát triển bản thân trong môi trường như thế nào ?

On job training: Được học hỏi từ chính công việc hàng ngày. Được hoàn thiện bản thân từ các hoạt động cá nhân, hoạt động đội


Off job training: Được tham gia các khóa học của tập đoàn toàn cầu. Được tham gia các khóa ngoại ngữ, hoạt động ngoại khóa


On the chance training: Được trao cơ hội nắm giữ những trọng trách quan trọng trong công việc, thông qua đó nhân viên có điều kiện phát triển tốt nhất

Tự học: Quan trọng hơn cả, công ty tạo điều kiện tốt nhất để hỗ trợ sự tự phát triển của bạn


Bạn thấy mình phù hợp với văn hóa của Công ty Honda Việt Nam thông qua cách làm việc cũng như phương pháp đào tạo và phát triển cá nhân của Công ty Honda Việt Nam?
Bạn thấy Honda Việt Nam là đích đến lý tưởng để phát triển bản thân?