Đề thi cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh và giáo viên cấp Trung học năm học 2017 – 2018

 

Thực hiện Kế hoạch số 407/KH-BGDĐT ngày 20/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông cấp trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) năm học 2017-2018, Bộ GDĐT phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Công ty Honda Việt Nam tổ chức cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh và giáo viên cấp THCS và THPT năm học 2017-2018. Cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI


1. Đối với cấp THCS: học sinh và giáo viên ở các trường triển khai thử nghiệm chương trình "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" tại các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu và Cần Thơ.

2. Đối với cấp THPT: học sinh lớp 10 và 11 và giáo viên của 63 tỉnh/thành phố triển khai chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" dành cho cấp THPT.

II. NỘI DUNG CUỘC THI


1. Cuộc thi dành cho học sinh: Có 02 vòng thi
            - Vòng 1: Thi viết về kiến thức an toàn giao thông, dành cho tất cả học sinh thuộc đối tượng dự thi (đề thi riêng cho học sinh THCS và THPT). Đề thi gồm 2 phần:
          + Phần 1: Thi trắc nghiệm về kiến thức an toàn giao thông và Luật Giao thông đường bộ.
           + Phần 2: Các câu hỏi tự luận.
            - Vòng 2: Giao lưu tìm hiểu kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn, dành cho học sinh có bài dự thi xuất sắc ở Vòng 1.

2. Cuộc thi dành cho giáo viên: Có 02 vòng thi
            - Vòng 1: Thi viết về kiến thức an toàn giao thông, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy, giáo dục an toàn giao thông, dành cho tất cả giáo viên thuộc đối tượng dự thi (đề thi riêng cho giáo viên THCS và THPT). Đề thi gồm 2 phần:
            + Phần 1: Thi trắc nghiệm về kiến thức an toàn giao thông và Luật Giao thông đường bộ.
            + Phần 2: Chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và giáo dục an toàn giao thông cho học sinh hoặc xử lý tình huống sư phạm.
            - Vòng 2: Dành cho giáo viên có bài dự thi xuất sắc nhất ở Vòng 1. Giáo viên chọn nội dung của tài liệu "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" cấp THCS và THPT xây dựng kế hoạch bài dạy và dạy thử nghiệm.

Công văn triển khai Cuộc thi, đề Vòng thi viết của Cuộc thi dành cho học sinh và giáo viên, thầy/cô và các em có thể tải về từ các đường link dưới đây.

Công văn triển khai cuộc thi ATGT cho nụ cười ngày mai 2017-2018

1.1 Đề thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”dành cho giáo viên THPT năm học 2017-2018

1.2 Đề thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”dành cho học sinh THPT năm học 2017-2018

2.1 Đề thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”dành cho giáo viên THCS năm học 2017-2018

2.2 Đề thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”dành cho học sinh THCS năm học 2017-2018