Lễ khởi công xây dựng Trung tâm Lái xe an toàn mới của Honda Việt Nam

Ngày 14 tháng 09 năm 2016, Công ty Honda Việt Nam chính thức khởi công xây dựng Trung tâm Đào tạo Lái xe an toàn mới tại tỉnh Vĩnh Phúc. Trung tâm mới này sẽ giúp Honda Việt Nam mở rộng và nâng cao hoạt động đào tạo lái xe an toàn tại Việt Nam … Continue reading Lễ khởi công xây dựng Trung tâm Lái xe an toàn mới của Honda Việt Nam