Cửa hàng Honda Ủy nhiệm

imextravinh1.jpg

HEAD Imex Trà Vinh 1

ÐC: 01 Phạm Thái Bường, phường 3, TX Trà Vinh
ÐT: 074 3753563
Fax: 074 3846582
imextravinh2.jpg

HEAD Imex Trà Vinh 2

ÐC: Khóm 2 - Thị trấn Càng Long, Trà Vinh
ÐT: 074 3885123
Fax: 074 3885121
thanhhieu1.jpg

HEAD Thành Hiếu 1

ÐC: 129 Nguyễn Thị Minh Khai, Khóm 10, Phường 7, Thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
ÐT: 074 3864218
Fax: 074 3866515
thanhhieu2.jpg

HEAD Thanh Bình An

ÐC: Khóm 4,TT Tiểu Cần, H. Tiểu Cần, Trà Vinh
ÐT: 074 3614567
Fax: 074 3614678
48006_Imex_Tra_Vinh_4.JPG

HEAD Imex Trà Vinh 4

ÐC: Số 88, 90 Đường Ba Tháng Hai, Khóm Minh Thuận B, TT Cầu Ngang, Trà Vinh
ÐT: 074 3725737
Fax: 074 3725838
48005_Imex_Tra_Vinh_3.JPG

HEAD Imex Trà Vinh 3

ÐC: Khóm 3, thị trấn Trà Cú, H. Trà Cú, Trà Vinh
ÐT: 074 3875252
Fax: 074 3875959
48008 Thanh Hieu 4

HEAD Thành Hiếu 4

ÐC: Khóm 2, Thị trấn Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
ÐT: 074 3892777
Fax: 074 3892779
48012

HEAD Thiên Phát

ÐC: Khóm 6, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh
ÐT: 074 3834999
Fax: 074 3834234

48009 Bay Chi

HEAD Bảy Chi

ĐC: Số 17 Điện Biên Phủ, khóm 4, phường 6, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

ÐT: 074 3864 289

Fax: 074 3864 089

 
no caching performed