Cửa hàng Honda Ủy nhiệm

batimex.jpg

HEAD Batimex

ĐC: 25 Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên, Thái Nguyên

ÐT: 0280 3851370

Fax: 0280 3855763

07004.jpg

HEAD Vina Motor - Gia Bảy

ĐC: Cầu Gia Bẩy, Thái Nguyên, Tp. Thái Nguyên, Thái Nguyên

ÐT: 0280 3858589

Fax: 0280 3858589

apatit.jpg

HEAD Apatit

ĐC: Phố Chợ 2, thị trấn Đại Từ, Tp. Thái Nguyên, Thái Nguyên

ĐT: 0280 3924222

Fax: 0280 3924222

11015_Nhung_Hong_3.JPG

HEAD Vina Motor - Thái Nguyên

ĐC: 144/1 Quang Trung, Tp. Thái Nguyên, Thái Nguyên

ĐT: ÐT: 0280 3750188

Fax: 0280 3750222

vinamotorgangthep.jpg

HEAD Vina Motor - Gang Thép

ĐC: Đường Tròn, Khu CN Gang Thép, Hương Sơn, Tp. Thái Nguyên, Thái Nguyên

ĐT: 0280 3733899

Fax: Fax: 0280 3733899

07009

HEAD Vinamotor Phú Lương

ĐC: Tiểu khu Thái An, TT. Đu, H. Phú Lương, Thái Nguyên

ÐT: 0280 3774 777

Fax: 0280 3774 778

vinamotorphoyen.jpg

HEAD Vina Motor - Phổ Yên

ĐC: Quán Vã, Hồng Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên

ĐT: 0280 3663777

Fax: 0280 3663777

HEAD Vinamotor Phú Bình

ĐC: Thị trấn Hương Sơn, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên

ÐT: 0280 3567 888

Fax: 0280 3567 889

 
no caching performed