Cửa hàng Honda Ủy nhiệm

17001_Minh_Khai_1.JPG

HEAD Minh Khai 1

ĐC: Số 166 Phố Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bồ Xuyên, Tp. Thái Bình, Thái Bình

ÐT: 036 3839812

Fax: 036 3839812

17002-Minh_Duc.jpg

HEAD Minh Đức

ĐC: An Ninh, thị trấn Tiền Hải, H. Tiền Hải, Thái Bình

ÐT: 036 3782531

Fax: 036 3782532

17003_Tan_Ha_Minh.JPG

HEAD Tân Hà Minh

ĐC: 6 Thị trấn Đông Hưng, Thái Bình

ÐT: 036 3552088

Fax: 036 3828670

17004_Son_Tung_2.JPG

HEAD Sơn Tùng 2

ĐC: 65 Long Hưng, TP Thái Bình, Thái Bình

ÐT: 036 3748965

Fax: 036 3743968

17005-Minh_Khai_2.jpg

HEAD Minh Khai 2

ĐC: Số 140 Phố Quang Trung, Phường Quang Trung, TP Thái Bình, Thái Bình

ÐT: 036 3649562

Fax: 036 3833264

17006-Hinh_Thinh.jpg

HEAD Hinh Thịnh

ĐC: Số 108, Đường 39B, Thụy Hà, Thái Thụy, Thái Bình

ÐT: 036 3853504

Fax: 036 3853504

17007-Toan_Phat.jpg

HEAD Toàn Phát

ĐC: Phố Cộng Hòa, Thị trấn Thanh Nê, Kiến Xương, Thái Bình

ÐT: 036 3512668

Fax: 036 3512568

17008_Manh_Hung.JPG

HEAD Mạnh Hùng

ĐC: Số 3, Khu 3, Thị Trấn Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ, Thái Bình

ÐT: 036 3912358

Fax: 036 3763888

17011_Manh_Thuc.JPG

HEAD Huy Phương

ĐC: Khu Nhân Cầu 2, thị trấn Hưng Hà, Thái Bình

ÐT: 036 3956789

Fax: 036 3956679

17009_Hung_Thinh.JPG

HEAD Hưng Thịnh

ĐC: Số 2, phố Quang Trung, phường Đề Thám, Tp. Thái Bình, Thái Bình

ÐT: 036 3643688

Fax: 036 36251288

17010_Quang_Huy.JPG

HEAD Quang Huy

ĐC: Số 207, Lý Thường Kiệt, phường Kỳ Bá, Tp. Thái Bình, Thái Bình

ÐT: 036 3733626

Fax: 036 3735636

 
17013 Hung Thinh 2

HEAD Hưng Thịnh 2

ĐC: Khu Minh Tân, Thị Trấn Vũ Thư, H. Vũ Thư, Thái Bình

ÐT: 036 3615868

Fax: 036 6251288

HEAD_Khoa_Thinh.JPGHEAD Khoa Thinh

ĐC: Khu 6, thị trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình

ÐT: 036 3853789

Fax: 036 3853789

 

HEAD Hưng Thịnh 3

ĐC: Khu 4, Thị Trấn Tiền Hải, H. Tiền Hải, Thái Bình

ÐT: 0362653888

Fax: 0366251288

no caching performed