Cửa hàng Honda Ủy nhiệm

fataco1.jpg

HEAD Fataco 1

ÐC: 16-18 Đại lộ Đồng Khởi, P.2, Tp. Bến Tre, Bến Tre
ÐT: 075 3821278
Fax: 075 3812912
huynhthanh1.jpg

HEAD Huỳnh Thành 1

ÐC: 139 B2 - Đại Lộ Đồng Khởi, Phường Phú Khương, Tp. Bến Tre, Bến Tre
ÐT: 075 3813530
Fax: 075 3816227
47007_Cam_Giang_2.JPG

HEAD Cẩm Giang 2

ÐC: Ấp Phước Khánh, xã Phước Mỹ Trung, H. Mỏ Cày, Bến Tre.
ÐT: 075 3663666
Fax: 075 3663777
fataco2.jpg

HEAD Fataco 2

ÐC: 192 Quốc Lộ 60, Mỏ Cày, Bến Tre
ÐT: 075 3821278
Fax: 075 3821278
DNTNluong.jpg

HEAD Lượng

ÐC: 68 Tỉnh Lộ 885, Khu Phố 1, Huyện Ba Trí, Bến Tre
ÐT: 075 3859369
Fax: 075 3859369
huynhthanh2.jpg

HEAD Huỳnh Thành 2

ÐC: 57C khu phố 3, thị trấn Bình Đại, H. Bình Đại, Bến Tre
ÐT: 075 3740888
Fax: 075 3742566
47007_Cam_Giang_2.JPG

HEAD Cẩm Giang

ÐC: Khu Phố I, Thị trấn Giồng Trôm, H. Giồng Trôm, Bến Tre.
ÐT: 0753 641999
Fax: 0753 641888
47007_Cam_Giang_2.JPG

HEAD Huỳnh Thành 4

ÐC: Số 360/18B, Khu phố 2, Thị trấn Chợ Lách, Bến Tre.
ÐT: 075 3712335
Fax: 075 3712334
47010

HEAD Cẩm Giang 3

ĐC: Số 6A1, Đại lộ Đồng Khởi, Phường Phú Tân, Tp. Bến Tre, Bến Tre

ÐT: 075 3510007

Fax: 075 3510009

 

no caching performed