Cửa hàng Honda Ủy nhiệm

datngoc2010.jpg

HEAD Đạt Ngọc

ÐC: 2221 Đường Hai Bà Tưng - Phường 3, Bạc Liêu
ÐT: 0781 3969988
Fax: 07813969977 - 9699
namsuong4.jpg

HEAD Nam Sương 4

ÐC: Ấp 02, thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
ÐT: 0781 3671989
Fax: 0781 3671898
namsuong5.jpg

HEAD Nam Sương 5

ÐC: 366 Trần Phú, phường 7, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
ÐT: 0781 6250777/ 0781 6250888
Fax: 0781 3205888
namsuong2.jpg

HEAD Nam Sương 2

ÐC: 15C-17C, Trung Tâm Thương Mại Bạc Liêu, phường 3 , thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
ÐT: 0781 3826636
Fax: 0781 3826637
53011 Dat Ngoc 2

HEAD Đạt Ngọc 2

ÐC:Ấp 2, Thị Trấn Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
ÐT: 0781 3 840000
Fax: 0781 38488400
53014 Dat Ngoc 3

HEAD Đạt Ngọc 3

ÐC: QL 1, Ấp Thị Trấn A, TT. Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
ÐT: 07813 883355
Fax: 07813 883883
53012 Thanh My

HEAD Thành Mỹ

ÐC: Số 285A - 287A - 289A Ấp Long Thành, thị trấn Phước Long, tỉnh Bạc Liêu
ÐT: 0781 6268888
Fax: 0781 6268888
 
no caching performed