HỆ THỐNG CỬA HÀNG DO Honda ỦY NHIỆM

 

Mạng lưới Cửa hàng Honda Ủy nhiệm , bao gồm các HEAD (Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm) và HASS (Cửa hàng Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm), được xây dựng trên khắp đất nước nhằm cung cấp sản phẩm chính hiệu của Honda Việt Nam cũng như các dịch vụ sau bán hàng tới tận tay người tiêu dùng.

 

no caching performed