Trung tâm đào tạo

HDV_14_6_12_3.jpg

Đối với Honda Việt Nam, An toàn giao thông luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu. Vì vậy, chúng tôi luôn nỗ lực thúc đẩy các hoạt động hướng dẫn lái xe cũng như tuyên truyền kiến thức giao thông qua nhiều hình thức khác nhau.

Kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động năm 1999, Trung tâm Lái xe an toàn của Honda Việt Nam không ngừng nâng cao các chương trình hướng dẫn lái xe an toàn cho các hướng dẫn viên tại các cửa hàng Honda Ủy nhiệm, cho khách hàng, sinh viên, học sinh và cá nhân trên khắp cả nước.

HDV_14_6_12_2.jpg

no caching performed