Tin tức

Yếu tố mất an toàn

Cập nhật lúc: 29/06/2009


 • Người lái xe
  • Người lái xe tốt là nhân tố quyết định đảm bảo an toàn giao thông.

  • Người lái xe tốt trước hết phải là người có ý thức tuân thủ luật giao thông và các nguyên tắc an toàn.

  • Người lái xe tốt phải biết và có đủ khả năng thực hiện các kỹ năng lái xe cơ bản.

  • Người lái xe tốt phải hiểu rõ các nguyên tắc an toàn khi lái xe và có khả năng phán đoán các nguy hiểm có thể xảy ra trong quá trình tham gia giao thông.

 • Phương tiện
  • Phương tiện giao thông tốt ngoài việc đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định còn phải vận hành được một cách ổn định, không xảy ra các sự cố bất ngờ trong quá trình vận hành.

  • Để đảm bảo phương tiện an toàn, người lái xe phải thường xuyên kiểm tra phương tiện của mình.

 • Đường giao thông
  • Đường giao thông tốt phải đáp ứng được các tiêu chuẩn về thiết kế an toàn, thi công.

  • Đường xá phải đảm bảo an toàn cho các phương tiện khác nhau, trong những điều kiện thời tiết, ánh sáng khác nhau và có xem xét đến thói quen giao thông của người điều khiển phương tiện.


no caching performed