Tin tức

Vượt xe an toàn

Cập nhật lúc: 23/10/2009


1. Duy trì tốc độ ở phía sau xe định vượt

2. Kiểm tra an toàn phía trước, phải đảm bảo đủ điều kiện an toàn, khi phía trước có xe đi ngược chiều thì chúng ta không được vượt

3. Kiểm tra an toàn phía sau


4. Báo hiệu xin vượt

5. Tránh sang bên trái


6. Tăng tốc độ để vượt xe bạn định vượt

7. Dùng còi để báo hiệu cho xe bị vượt biết là bạn đang vượt

8. Sau khi vượt xe, xin đường bên phải, chuyển hướng về bên phải và trở lại tốc độ ban đầu

Trên đây là trình tự để có thể vượt xe khác một cách an toàn, điểm lưu ý quan trọng nhất đó là chúng ta phải kiểm tra an toàn phía trước, nếu phía trước không đủ điều kiện an toàn, ví dụ đường bị hẹp, đường có chướng ngại vật, đang có xe đi ngược lại thì tuyệt đối không được vượt. Khi phía trước có chướng ngại vật, xe bạn định vượt cũng sẽ có những tín hiệu báo cho bạn biết không đủ điều kiện an toàn để vượt.

Chúc các bạn lái xe an toàn!

no caching performed