Trao tặng các bộ sách giáo dục “An toàn giao thông vì nụ cười trẻ thơ” cho học sinh khối lớp 3. Tổ chức các buổi giảng dạy An toàn giao thông mẫu và các trò chơi thực hành kiến thức an toàn giao thông tại các trường được lựa chọn theo khu vực (Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hồ Chí Minh).
 
 
 
 
  IMG_0931-album.jpg  
   
 
 
   
content3_01.png content3_03.png
content3_04.png kid_mucdich.jpg

Ngoài phát sách và tổ chức chương trình Vui học An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ tại 5 trường tiểu học tiêu biểu của tỉnh Vĩnh Phúc...

content3_06.png
content3_07.png content3_08.png content3_09.png


no caching performed