Hoạt động môi trường

Giới thiệu các Hoạt động môi trường của Honda Việt Nam

Cũng như các thành viên Honda khác trên toàn cầu, Công ty Honda Việt Nam rất quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường và phát triển sản phẩm thân thiện với môi trường.

Tin tức

Công ty Honda Việt Nam tổ chức “Ngày hội Trồng rừng – Cùng Honda giữ mãi màu xanh Việt Nam” năm thứ 2 tại thị xã Bắc Kạn

Cập nhật lúc: 22/04/2014 14:04:00

Sau thành công của dự án Trồng rừng theo Cơ chế Phát triển Sạch (AR – CDM) tại tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2003-2011, Công ty...

“Ngày hội Trồng rừng – Cùng Honda giữ mãi màu xanh Việt Nam”

Cập nhật lúc: 24/06/2013 19:30:00

Dự án Trồng rừng Sản xuất tại thị xã Bắc Kạn là dự án do Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Bắc Kạn xây dựng...

Nỗ lực bảo vệ môi trường

Cập nhật lúc: 22/10/2009 14:00:00

Cũng như các thành viên Honda khác trên toàn cầu, Công ty Honda Việt Nam rất quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường và...

no caching performed