10
Tháng 06

Chặng 1

Trường đua 2K - Bình…
Việt Nam

22
Tháng 07

Chặng 2

Sân Vận Động Tuy Hòa
Việt Nam

16
Tháng 09

Chặng 3

Đường đua 2K
Việt Nam

15
Tháng 10

Chặng 4

Kiên Giang
Việt Nam

25
Tháng 11

Chặng 5

Đại Nam - Bình Dương
Việt Nam