Chiến dịch dịch vụ
 
« Về trang chủ
Tìm kiểm xe chi tiết
 
 
 
Cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda uỷ nhiệm (HEAD) sẽ gửi thư, nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp để thông báo cho quý khách có xe thuộc đối tượng phải thay thế phụ tùng. Xin vui lòng sắp xếp thời gian qua cửa hàng ( HEAD ) để chúng tôi hiệu chỉnh vấn đề này.
 
 
 
 
 
 
 
[Khách hàng có sổ bảo hành]
Vị trí ghi số khung, số máy
 
 
 
 
[Khách hàng không có sổ bảo hành]
Hãy xác nhận số khung hoặc số máy được khắc trên thân xe.
Trong trường hợp không biết vị trí khắc số, hãy chọn đời xe tương ứng trong "danh sách thay thế", và tham khảo hình ảnh chi tiết để xác nhận vị trí.