Triết lý an toàn của Honda

hinhtrietly

Đối với Honda Việt Nam, An toàn giao thông luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu. Vì vậy, chúng tôi luôn nỗ lực thúc đẩy các hoạt động hướng dẫn lái xe cũng như tuyên truyền kiến thức giao thông qua nhiều hình thức khác nhau.

Kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động, Trung tâm Đào tạo Lái xe an toàn - công ty Honda Việt Nam không ngừng nâng cao các chương trình hướng dẫn ái xe an toàn cho các hướng dẫn viên tại các cửa hàng Honda Ủy nhiệm, cho khách hàng, sinh viên, học sinh và cá nhân trên khắp cả nước. Đồng thời, Honda Việt Nam còn hợp tác với Ban An toàn Giao thông các tỉnh, thành phố nhằm thực hiện các chương trình hướng dẫn lái xe an toàn cũng như tổ chức các cuộc thi nâng cao nhận thức và kiến thức cho người dân Việt Nam.

Đóng góp tiêu biểu nhất của Honda Việt Nam trong lĩnh vực an toàn giao thông là việc phổ biến kiến thức an toàn giao thông qua chiến dịch “Tôi yêu Việt Nam”. Sau hơn 12 năm gắn bó, đến nay “Tôi yêu Việt Nam” đã trở nên quen thuộc và gắn bó với hàng triệu người dân Việt Nam, trên khắp mọi miền đất nước, từ đồng bằng đến miền núi, từ thành thị đến nông thôn. Những nỗ lực lớn lao của Honda Việt Nam trong công tác tuyên truyền an toàn giao thông đã và đang được Chính phủ và người dân Việt Nam đánh giá rất cao.

Với những hoạt động mang tính thực tiễn cao, Honda Việt Nam mong muốn góp phần xây dựng một xã hội giao thông an toàn, phấn đấu trở thành một công ty được xã hội mong đợi.