Quá trình phát triển

2017

2017

Khánh thành trung tâm đào tạo LXAT mới

2016

2016

Giải nhất hạng xe CB40, giải nhì NC750 hội thi HDV LXAT tại Nhật Bản

Hội thi “HDV Lái xe an toàn” cho HDV Đại lý ô tô

Đào tạo LXAT ô tô cho CSGT

2015

2015

Giải nhất hạng xe CB40, Giải nhất & nhì MSX 125 hội thi HDV LXAT tại Nhật Bản

2014

2014

Đào tạo cấp giấy phép lái xe hạng A2

Giải nhất hạng xe CB400 hội thi HDV LXAT tại Nhật Bản

2013

2013

Tổ chức đào tạo LXAT ô tô cho khách hàng

2012

2012

Đào tạo cho học sinh THPT

2011

2011

Đào tạo LXAT xe mô tô PKL cho CSGT

2010

2010

Triển khai các chương trình đào tạo LXAT xe máy trên toàn quốc

2008

2008

Đào tạo cho học sinh tiểu học

2007

2007

Đào tạo phòng vệ xe máy cho các công ty

Hướng dẫn viên Nhật Bản đào tạo tại Việt Nam lần đầu tiên

2006

2006

Đào tạo cho HDV các Đại lý ô tô (DLR)

2004

2004

Phát sóng chương trình “Tôi yêu Việt Nam” trên TV

2003

Hoạt Động Trung Tâm
2003

Đào tạo cấp giấy phép lái xe hạng A1

Triển khai chiến dịch “Tôi yêu Việt Nam” đào tạo LXAT cho người dân địa phương

2000

Đại Lý Ô Tô & Xe Máy
2000

Hôi thi “HDV Lái xe an toàn” lần đầu tiên cho HEAD

1999

1999

Khánh thành Trung tâm LXAT đầu tiên

Đào tạo cho hướng dẫn viên HEAD

1998

1998

Hướng dẫn viên được đào tạo tại Nhật Bản