Lăn chuột để tìm hiểu thêm

quyền lợi khách hàng
“được đảm bảo”

Bao gồm trường hợp
“MẤT KHÔNG RÕ NGUYÊN NHÂN”

Chi phí hợp lý, chỉ từ
1.500 VND/NGÀY

sự an tâm, tin tưởng

Xe bị cướp

Xe bị mất không
rõ nguyên nhân

Tổn thất toàn bộ
(cháy & nổ)

Tai nạn

Khi xe quý khách xảy ra sự cố,
vui lòng làm theo các bước sau để được nhận tiền bồi thường.
 • trình báo công an

  Trình báo công an sớm nhất & trong vòng 7 ngày kể từ ngày xảy ra tổn thất

 • thông báo cho cosmos(Việt nam)

  Trình báo cho Cosmos (Việt Nam) sớm nhất & không quá 30 ngày kể từ ngày xảy ra tổn thất

 • chuẩn bị đầy đủ
  hồ sơ

  Sau khi nhận được hướng dẫn của Cosmos (Việt Nam) khách hàng chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ & nộp lại theo hướng dẫn của Cosmos (Việt Nam)

 • nhận tiền bồi thường

  Khách hàng sẽ nhận tiền bồi thường sau khi hồ sơ đầy đủ & hợp lệ:
     - Mất xe không rõ nguyên nhân: 30 ngày
     - Các tổn thất còn lại: 15 ngày

 • chuẩn bị đầy đủ hồ sơ

  Sau khi nhận được hướng dẫn của Cosmos (Việt Nam) khách hàng chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ & nộp lại cho Cosmos (Việt Nam)

ĐINH ĐỨC THIỆN

NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG

NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯỢNG

NGUYỄN THÁI HÒA

NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN

LÊ THANH TÚ

1

Nếu xe đã qua sử dụng muốn tham gia Honda Plus thì làm như thế nào?

Khách hàng phải đưa xe đó đến Cửa hàng Honda ủy nhiệm (HEAD) để đăng ký tham gia. Khách hàng mang theo giấy đăng ký xe để xác định ngày mua xe.

2

Kết thúc thời hạn hiệu lực của Thành viên, làm thế nào để gia hạn?

Thành viên đến Head thông báo gia hạn và đóng phí gia hạn

3

Khách hàng có thể tham gia chương trình thành viên Honda Plus cho xe sử dụng đã quá 3 năm không?

Hiện tại, Chương trình Honda Plus chỉ dành cho cho xe mới và xe sử dụng đến 3 năm, chưa áp dụng cho xe quá 3 năm.

4

Phải làm gì sau khi tai nạn/ mất cắp/ sự kiện bồi thường xảy ra?

1) Thành viên/ Người đại diện phải thông báo sự việc cho cơ quan Công an sớm nhất và trong vòng 7 ngày kể từ ngày xảy ra tổn thất
2) Thành viên/ Người đại diện phải thông báo sự việc cho Cosmos Việt Nam sớm nhất và trong vòng 30 ngày kể từ ngày xảy ra tổn thất
3) Thành viên cần chuẩn bị bộ hồ sơ yêu cầu bồi thưởng theo hướng dẫn của Cosmos Việt Nam
4) Công ty Bảo hiểm sẽ xem xét thanh toán bồi thường trong vòng 15 ngày sau khi nhận được bộ hồ sơ yêu cầu bồi thường đầy đủ (trường hợp mất không rõ nguyên nhân và cháy/nổ không xác định được nguyên nhân thì công ty Bảo hiểm sẽ xem xét thanh toán bồi thường trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ)

5

Khi xảy ra sự cố, khách hàng có được bồi thường hay không?

Đây là chương trình Thành viên của công ty Honda Việt Nam triển khai tại hệ thống các cửa hàng Honda ủy nhiệm, nếu tổn thất của khách hàng không nằm trong điều khoản ngoại trừ của chương trình   (ví dụ: lái xe gây ra tai nạn khi sử dụng bia, rượu.., hoặc không có giấy phép lái xe hợp lệ…), Khách hàng chắc chắn sẽ nhận được tiền bồi thường.

6

Khách hàng bị cháy xe do chuột cắn các bộ phận bên trong gây cháy, trường hợp này có được bồi thường không?

Được bồi thường nếu xe bị cháy và thiệt hại lên đến 75% giá trị xe.

7

Phải thông báo cho ai sau khi sự việc xãy ra? Trong thời hạn bao nhiêu ngày?

1) Thành viên/ Người đại diện phải thông báo sự việc cho cơ quan Công an sớm nhất và trong vòng 7 ngày kể từ ngày xảy ra tổn thất
2) Thành viên/ Người đại diện phải thông báo sự việc cho Cosmos Việt Nam sớm nhất và trong vòng 30 ngày kể từ ngày xảy ra tổn thất

8

Thẻ thành viên Honda Plus có giá trị thay thế thẻ Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc không?

Quyền lợi bảo hiểm trong thẻ thành viên Honda Plus thuộc loại hình bảo hiểm tự nguyện, do vậy, thẻ thành viên Honda Plus không có giá trị thay thế cho Thẻ Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc.

9

Khi khách hàng được chấp nhận yêu cầu bồi thường, khách hàng sẽ được nhận tiền mặt hay được bồi thường xe mới?

Khi khách hàng được chấp nhận yêu cầu bồi thường, khách hàng sẽ nhận được tiền mặt bằng thẻ Sec hoặc hình thức chuyển khoản

10

Nếu khách hàng làm mất thẻ thành viên: khách hàng phải thông báo cho ai? Và nếu xảy ra tổn thất trong điều kiện này thì khách hàng có thể làm thủ tục bồi thường không?

- Hồ sơ của khách hàng được quản lý qua hệ thống của Cosmos, nên có hay không có thẻ thì   thông tin khách hàng vẫn được Cosmos quản lý.
- Khi mất thẻ, thành viên vui lòng thông báo HEAD/Cosmos để làm lại thẻ mới.
- Khi xảy ra tổn thất mà không có thẻ, thành viên vẫn thông báo theo qui trình như trên và theo sự hướng dẫn của Cosmos

11

Khách hàng mua xe trả góp qua Công ty tài chính, khi tai nạn, hay sự kiện bảo hiểm xảy ra như mất trộm, cướp…Khách hàng được nhận bồi thường thế nào?

Chương trình sẽ trả cho Công ty cho vay tài chính số tiền khách hàng còn phải trả cho công ty cho tài chính; và Chương trình Honda Plus sẽ trả cho khách hàng số tiền còn lại (số tiền được bồi thường trừ số tiền đã trả cho công ty cho vay tài chính).

12

Nếu khách hàng không đăng ký tham gia thành viên Honda Plus ngay ngày mua xe, khách hàng có thể đăng ký tham gia vào thời điểm khác không?

Khách hàng có thể đăng ký thành viên theo 2 hình thức:
• Xe mới : Đăng ký tham gia trong vòng 45 ngày kể từ ngày mua xe, số tiền Bảo hiểm tương đương 100% giá mua xe thực tế.
• Xe máy đã qua sử dụng : xe máy sử dụng từ 46 ngày đển 3 năm kể từ ngày mua xe
- Tổng giá trị bồi thường cho xe từ 46 ngày đến 1 năm sử dụng tương đương 70% giá mua xe thực tế.
- Tổng giá trị bồi thường cho xe sử dụng từ 1 năm đến 2 năm tương đương 60% giá mua xe thực tế.
- Tổng giá trị bồi thường cho xe sẻ dụng từ 2 dến 3 năm tương đương 50% giá mua xe thực tế.

13

Nếu khách hàng bị tai nạn nhưng không tử vong mà phải sống đời sống thực vật vĩnh viễn, trường hợp này khách hàng có được nhân bồi thường không?

Thương tật vĩnh viễn không nằm trong phạm vi bồi thường của chương trình. Trường hợp này không nhận được tiền bồi thường.

14

Khách hàng có thể chuyển quyền lợi Honda Plus từ xe này qua xe khác được không? (Trường hợp khách hàng sở hữu nhiều xe hoặc đổi xe nhưng không muốn đăng ký lại)

Thẻ thành viên Honda Plus được cố định với thông tin xe máy và thông tin khách hàng ngay từ khi khách hàng đăng ký với HEAD. Trong thời gian hiệu lực của thẻ, thông tin khách hàng có thể được thay đổi nếu được thông báo Cosmos một cách hợp lệ, nhưng thông tin xe máy thì không thể thay đổi (chỉ thay đổi trong trường hợp thông tin đăng ký ban đầu không chính xác).

15

Thế nào là mất không rõ nguyên nhân?

Mất không rõ nguyên nhân: Xe bị mất mà không để lại vật chứng gì và không nhận thấy có bất kỳ hành động vũ lực nào để chiếm đoạt