Hoạt động trồng rừng

Hoạt động trồng rừng|16/05/2016

Ngày 15 tháng 05 năm 2016 tại phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn, khoảng 200 công nhân viên Honda Việt Nam, đại diện tỉnh Bắc Kạn và đông đảo người dân địa phương tham…

Hoạt động trồng rừng|30/12/2015

Trong suốt 19 năm hình thành và phát triển tại Việt Nam, Honda Việt Nam luôn nỗ lực không chỉ trong việc sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm ô tô, xe máy chất lượng…