Cuộc thi "Ý tưởng trẻ thơ"

Cuộc thi "Ý tưởng trẻ thơ"|21/06/2017

Ban tổ chức xin chúc mừng 60 nhà phát minh tí hon – chủ nhân của những ý tưởng xuất sắc lọt vào Vòng Thực hiện mô hình của sân chơi sáng tạo Ý tưởng…

Cuộc thi "Ý tưởng trẻ thơ"|20/06/2016

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2016 – Sau hơn 2 tháng phát động, Cuộc thi Ý tưởng Trẻ thơ 2016 do Công ty Honda Việt Nam và Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ…