Hoạt động trồng rừng

Cũng như các thành viên Honda khác trên toàn cầu, Công ty Honda Việt Nam rất quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường và phát triển sản phẩm thân thiện với môi trường.

Tìm hiểu thêm     

Honda Y-E-S Award

Giải thưởng nhằm tìm kiếm những Kỹ sư và Nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực Công nghệ sinh thái với tư cách là những nhà lãnh đạo tương lai trong lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ, đóng góp cho sự phát triển của nền Khoa học…

Tìm hiểu thêm     

Cuộc thi "Ý tưởng trẻ thơ"

Với mong muốn khơi dậy niềm đam mê sáng tạo và chắp cánh cho những ước mơ, Công ty Honda Việt Nam phối hợp với Vụ Giáo dục Tiểu học - Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc thi “Ý tưởng trẻ thơ”

Tìm hiểu thêm