Tầm nhìn 2030 của Honda Motor

Mang lại cho tất cả mọi người 
“Niềm vui mở rộng tiềm năng cuộc sống”

Dẫn đầu trong thúc đẩy tiến bộ của “sự di chuyển”
và nâng cao “Chất lượng cuộc sống” cho mỗi người trên toàn thế giới

Lớn mạnh bằng sự theo đuổi tư duy chất lượng

Nhân rộng niềm vui
Thích ứng với sự đa dạng của cá nhân và xã hội

Mang lại những sản phẩm và dịch vụ lý tưởng để đáp ứng được nhu cầu của từng cá nhân và kì vọng của xã hội.

Kiến tạo niềm vui
Kiến tạo giá trị cho “Sự di chuyển” và “Chất lượng cuộc sống”

• Mang lại cho mọi người niềm vui và sự tự do di chuyển. 
• Mang lại cho mọi người niềm vui thay đổi cuộc sống và làm cuộc sống tốt đẹp hơn.

Truyền lại niềm vui cho thế hệ sau
Hướng tới một môi trường sạch và xã hội an toàn

• Dẫn đầu trong nỗ lực hiện thực hoá một xã hội không có khí thải. 
• Dẫn đầu trong nỗ lực hiện thực hoá một xã hội không có tai nạn giao thông.

Quan điểm kinh doanh then chốt:

Sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Tuyên bố 2030 của Honda Châu Á & Châu Đại Dương

Mang lại “cuộc sống tự do, an toàn và thoải mái”, nhân rộng niềm vui của tất cả mọi người

Dẫn đầu sự phát triển xã hội và hoàn thành sứ mệnh nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tuyên bố 2030 của Honda Việt Nam

Mang lại “cuộc sống tự do, an toàn và thoải mái”, nhân rộng niềm vui của tất cả mọi người

Dẫn đầu sự phát triển lành mạnh của “xã hội di chuyển” và theo đuổi sứ mệnh nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thông điệp từ Ban giám đốc của Honda Việt Nam

Honda Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí là Công ty dẫn đầu ngay cả sau khi xã hội đã chuyển sang thời kỳ “Ôtô hoá”.
Với tư cách là Công ty dẫn đầu, Honda Việt Nam chung tay cùng Chính phủ tích cực giải quyết các vấn đề và thách thức liên quan đến “Sự di chuyển”.