Lịch sử phát triển đầy tự hào của Honda Việt Nam

Ghi chú: Sản phẩm ra mắt lần đầu
Sản phẩm phiên bản cải tiến

2000

Tháng 3/2000

Nhận chứng chỉ ISO 9002

1999

Tháng 10/1999

Khánh thành trung tâm Lái xe An toàn

Tháng 9/1999

Ra mắt lần đầu xe Future

1998

Tháng 3/1998

Khánh thành Nhà máy xe máy thứ nhất

1997

Tháng 12/1997

Ra mắt lần đầu Super Dream

1996

Tháng 3/1996

Nhận Giấy phép đầu tư