Những câu hỏi thường gặp

Xe SH125i/150i, có sử dụng Smart Key, mất chìa khóa Smart Key thì có đặt mua được chìa khóa khác không? … Xe SH125i/150i, có sử dụng Smart Key, mất chìa khóa Smart Key thì có đặt mua được chìa khóa khác không? Cách thức đặt lại như thế nào?
Trả lời
12506 lượt xem / cập nhật 03-01-2018

1. Có thể cài đặt tối đa 4 chìa khóa cho xe, khi mất chìa khóa khách hàng có thể đến cửa hàng Honda Ủy nhiệm (HEAD) để đặt thêm chìa khóa bổ sung.
2. Khi có thêm chìa khóa bổ sung thì kỹ thuật viên tại HEAD sẽ tiến hành cài đặt để có thể sử dụng được chìa khóa mới đó.
Lưu ý: Trong trường hợp mất chìa khía, muốn đăng ký bổ sung chìa khóa thì điều kiện bắt buộc là khách hàng phải còn mã ID được cấp cho xe.

Hiện nay một số cửa hàng Honda ủy nhiệm (HEAD) sử dụng dầu thùng phuy để thay cho xe khách hàng. Loại dầu … Hiện nay một số cửa hàng Honda ủy nhiệm (HEAD) sử dụng dầu thùng phuy để thay cho xe khách hàng. Loại dầu này có khác với dầu chai mà Honda Việt Nam cung cấp hay không?
Trả lời
8307 lượt xem / cập nhật 03-01-2018

HIện tại, một số cửa hàng Honda ủy nhiệm (HEAD) đang sử dụng đồng thời 2 loại dầu là dầu chai & dầu thùng phuy. Honda Việt Nam xác nhận là 2 loại dầu này có chất lượng và thông số như nhau.
Với tiêu chí phát triển các sản phẩm xanh và sạch, chúng tôi đã nghiên cứu việc sử dụng dầu nhớt nhằm bảo vệ môi trường, do đó chúng tôi đưa việc sử dụng dầu thùng phuy vào thay thế cho dầu chai. Việc sử dụng dầu thùng phuy có ưu điểm rất lớn đó là giảm thiểu việc thải vỏ dầu ra môi trường, giúp chúng ta giữ được môi trường sạch hơn.