Những câu hỏi thường gặp

Mua xe tại một HEAD (cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm) thì có thể thực hiện bảo hành bảo dưỡng … Mua xe tại một HEAD (cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm) thì có thể thực hiện bảo hành bảo dưỡng tại một HEAD khác được không?
Trả lời
7932 lượt xem / cập nhật 03-01-2018

Khi sử dụng sản phẩm xe máy do Honda Việt Nam cung cấp, Quý khách sẽ được hưởng chế độ bảo hành và bảo dưỡng tại tất cả các cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm trên toàn quốc, với điều kiện xe của Quý khách còn trong thời hạn bảo hành. Quý khách có thể tham khảo thêm thông tin về chế độ bảo hành và bảo dưỡng của công ty chúng tôi trong cuốn sổ bảo hành được phát kèm khi bán xe.

Giấy tờ cần mang theo khi đi bảo hành?
Trả lời
4547 lượt xem / cập nhật 03-01-2018

Nếu khách hàng mang xe đến cửa hàng HEAD ( nơi mua xe) để yêu cầu kiểm tra định kì hoặc kiểm tra bảo hành thì chỉ cần mang theo sổ bảo hành. Nếu khách hàng mang xe đến cửa hàng HEAD ( không phải nơi mua xe) để yêu cầu kiểm tra định kì hoặc kiểm tra bảo hành thì cần mang theo sổ bảo hành , giấy chủ quyền xe và chứng minh nhân dân của chủ xe ( để cửa hàng HEAD có thể báo cáo hoặc đăng kí bảo hành về Honda Việt Nam về trường hợp xe của khách hàng). Trong trường hợp đặc biệt chủ xe nhờ người nhà mang xe đến cửa hàng để yêu cầu kiểm tra định kì hoặc kiểm tra bảo hành thì người này cần mang theo chứng minh nhân dân để cửa hàng có thể tham khảo ( nếu cần thiết)

Nếu mất số bảo hành, tôi phải làm gì để xin cấp lại?
Trả lời
4513 lượt xem / cập nhật 03-01-2018

Nếu Quý khách mua xe tại cửa hàng Honda ủy nhiệm (HEAD), vui lòng quay lại HEAD mua xe để xin sổ photo và có đóng dấu mộc của CH trên đó.

Nếu Quý khách không mua xe tại cửa hàng Honda ủy nhiệm (HEAD), vui lòng cung cấp đủ thông tin cá nhân, bản copy CMND và giấy đăng ký xe cho HVN và một bản xác nhận của quý khách về việc làm mất sổ gởi về công ty Honda Viêt Nam. HVN sẽ xem xét cấp lại bản sao của sổ bảo hành cho quý khách