Honda

Lịch trình tuyển sinh

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
Nha Trang
TP. HCM
Cần Thơ
05/09
Vòng Sơ Tuyển Online 1
2
17/09
Vòng Sơ Tuyển trực tiếp TP.HCM
2
10/09
Vòng Sơ Tuyển trực tiếp Cần Thơ
2
21/09
Vòng Sơ Tuyển Online 2
2
15/10
Vòng Sơ Tuyển trực tiếp Đà Nẵng
2
08/10
Vòng Sơ Tuyển trực tiếp Nha Trang
2
19/10
Vòng Sơ Tuyển Online 3
2
12/11
Vòng Sơ Tuyển trực tiếp Hà Nội
2
05/11
Vòng Sơ Tuyển trực tiếp Hải Phòng
2
VÒNG SƠ TUYỂN
24/09
Vòng Bán Kết TP.HCM
2
22/10
Vòng Bán Kết Đà Nẵng
2
26/11
Vòng Bán Kết Hà Nội
2
VÒNG BÁN KẾT
04/12
Tham gia khóa huấn luyện tại TP.HCM
Vòng Chung Kết
NHA TRANG
10/12
VÒNG CHUNG KẾT
Số lượng thí sinh được tuyển chọn tại mỗi vòng
Loading…