Các nhân vật Tầm quan trọng của bảo dưỡng Nội dung FLASH Nội dung HTML

  • Các trang mới về Chăm sóc xe máy đã được đưa lên!( Ngày 17 tháng 10, năm 2011 )
  • Các trang mới về Về rửa xe đã được đưa lên!( Ngày 05 tháng 8, năm 2011 )
  • Các trang mới về Bảo dưỡng đơn giản đã được đưa lên!( Ngày 20 tháng 7, năm 2011 )


Mối quan hệ giữa từng người trong số 12 nhân vật (cũng như 2 vật nuôi) bao gồm Benly
Kiểm tra trước khi lái và Kiểm tra định kỳ là gì?
Danh sách quý khách có thể lựa chọn các danh mục quý khách muốn biết từ sơ đồ xe
Danh sách quý khách có thể lựa chọn từ bảng kê nội dung